Законодавство | Центр Сприяння Міжнародній Освіті


 

 Головна

 

 Про компанію

 

 Послуги

 

  Оформлення ідентифікаційного податкового номера платника податків

 

  Нострифікація

 

 Документи які не підлягають процедурі визнання (нострифікації) в Україні:

 

 Загальна інфомація о процедурі нострифікації в Україні

 

 Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання

 

 Нострифікаційна експертиза диплома (атестата)

 

  Отримання дозволу на медичну практику на території Україні

 

 Замовлення документів (довідок), що підтверджують освіту в Україні

 

 Апостиль на українські документи про освіту

 

 Документи необхідні для нострифікації:

 

  Поширені питання про нострифікацію

 

  Бюро перекладів

 

  Ціна перекладів та нотаріального засвідчення

 

  Нотаріальні послуги та консультації

 

  Консультації адвоката

 

  Ціни та терміни витребування документів

 

  Послуги посольств

 

  Дистанційне замовлення послуг
 

 

 Ціни

 

 Освіта за кордоном
 Українські освітні документи
 за кордоном

 

 Законодавство

 

 Контакти

 

 Мови перекладу

  Азербайджанська
  Англійська
  Арабська
  Білоруська
  Болгарська
  Вірменська
  В’єтнамська
  Грецька
  Грузинська
  Датська
  Іврит
  Іспанська
  Італійська
  Китайська
  Латиська
  Литовська

Нідерландська
  Німецька

Туркментська

 

 

Норвезька
Перська
Польська
Португальська
Румунська(Молдавська)
Сербська
Словацька
Словенська
Турецька
Угорська
Українська
Фламандська
Французька
Хорватська
Чеська
Шведська
Естонська
Японська

"Хороший радник краще будь-якого багатства". Сократ

Законодавство
Законодавство

   Публікацію додано: 13-11-2014   Розділ: України   

Нострифікація (нім. Nostrifikation від лат. noster — наш,  facere — робити) це процедура визнання іноземних документів про освіту, що здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні, і здійснюється в індивідуальному порядку, тобто надається згода відповідних органів державної влади на набуття цими документами чинності на території держави.

Нормативно-правова база:
1. Конституція України (ст. 24, 26).
2. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (1994р.).
3. Закон України "Про освіту".
4. Закон України "Про вищу освіту".
5. Лісабонська Конвенція 1997р. (Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні).
6. Положення про визнання іноземних документів про освіту (затверджено наказом МОН України від 20.08.03 № 563).
7. Двосторонні угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання.
8. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (затверджено      Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997р. № 507 з врахуванням змін і доповнень).
9. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція, 1961 р.).
10. Указ Президента України від 02.04.1994 р. № 94 "Про Консульський статут України" (ст. 54).
11. Наказ Міністерства закордонних справ України № від 04.06.2002 р. "Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном".
12. Закон України "Про нотаріат".
13. Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004р. за № 83/8882 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".
14. Положення про Державну акредитаційну комісію України та Положення про апарат Державної акредитаційної комісії України.


Гаазька конвенція

   Публікацію додано: 11-01-2011   Розділ: України   

         Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів

                                                                                                                                      (укр/рос)

         ( Про приєднання до Конвенції див. Закон
           N 2933-III ( 2933-14 ) від 10.01.2002,
           ВВР, 2002, N 23, ст.153 )
 

     Дата підписання:       05.10.1961

     Дата набуття чинності: 22.12.2003
 

                                                Офіційний переклад
 

     Держави, які підписали цю Конвенцію,

     бажаючи скасувати  вимогу  дипломатичної   або   консульської
легалізації іноземних офіційних документів,

     вирішили укласти з цією метою  Конвенцію  та  домовилися  про
нижченаведені положення:

 

Читати далі ►►Закон України "Про вищу освіту"

   Публікацію додано: 27-10-2010   Розділ: України   

№2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р.

Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.

Читати далі ►►