Получение разрешения на медицинскую практику в Украине - Послуги | Центр Сприяння Міжнародній Освіті


 

 Головна

 

 Про компанію

 

 Послуги

 

  Оформлення ідентифікаційного податкового номера платника податків

 

  Нострифікація

 

 Документи які не підлягають процедурі визнання (нострифікації) в Україні:

 

 Загальна інфомація о процедурі нострифікації в Україні

 

 Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання

 

 Нострифікаційна експертиза диплома (атестата)

 

  Отримання дозволу на медичну практику на території Україні

 

 Замовлення документів (довідок), що підтверджують освіту в Україні

 

 Апостиль на українські документи про освіту

 

 Документи необхідні для нострифікації:

 

  Поширені питання про нострифікацію

 

  Бюро перекладів

 

  Ціна перекладів та нотаріального засвідчення

 

  Нотаріальні послуги та консультації

 

  Консультації адвоката

 

  Ціни та терміни витребування документів

 

  Послуги посольств

 

  Дистанційне замовлення послуг
 

 

 Ціни

 

 Освіта за кордоном
 Українські освітні документи
 за кордоном

 

 Законодавство

 

 Контакти

 

 Мови перекладу

  Азербайджанська
  Англійська
  Арабська
  Білоруська
  Болгарська
  Вірменська
  В’єтнамська
  Грецька
  Грузинська
  Датська
  Іврит
  Іспанська
  Італійська
  Китайська
  Латиська
  Литовська

Нідерландська
  Німецька

Туркментська

 

 

Норвезька
Перська
Польська
Португальська
Румунська(Молдавська)
Сербська
Словацька
Словенська
Турецька
Угорська
Українська
Фламандська
Французька
Хорватська
Чеська
Шведська
Естонська
Японська

"Хороший радник краще будь-якого багатства". Сократ

Послуги — Получение разрешения на медицинскую практику в УкраинеПосле прохождения нострификации Вашего медицинского диплома наша компания предоставляет необходимую помощь в получении разрешения на медицинскую практику в Украине, и подготовит полный пакет документов для сопровождения в Министерстве здравоохранения, согласно:

ПОРЯДОК ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПОДГОТОВКУ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИНОСТРАННЫХ СТРАН
1. Граждане Украины, которые прошли подготовку в медицинских или фармацевтических учебных заведениях за рубежом, могут быть допущены к медицинской и фармацевтической деятельности в Украине:
- Врачи и провизоры - с разрешения Министерства здравоохранения Украины, средние медицинские и фармацевтические работники - с разрешения Управлений здравоохранения областных (городских) Советов народных депутатов, если они прошли подготовку в учебных заведениях, официально признанных правительством соответствующей страны как медицинские или фармацевтические заведения.
2. На должность врача (специальность «лечебное дело», «педиатрия») могут быть допущены:
- Лица, которые прошли подготовку в медицинских учебных заведениях со сроком обучения не менее шести лет, получили диплом с присвоением квалификации врача, доктора медицины или иной степени на право самостоятельной медицинской практики;
- Лица, прошедшие подготовку на лечебных и педиатрических факультетах высших медицинских учебных заведений стран СНГ и прошли интернатуру в 1992 имеют стаж работы по специальности, или лица, которые позднее прошли двух-трехлетнюю последипломную подготовку и имеют право на самостоятельную медицинскую деятельность.
На должность провизоров допускаются:
- Лица, которые прошли подготовку в высших учебных заведениях фармацевтического профиля за пределами СНГ со сроком обучения не менее 4,5 года с присвоением квалификации провизора, доктора или магистра фармации, или другого эквивалентного степени и правом занятия самостоятельной провизорских практикой;
- Лица, которые прошли подготовку в фармацевтических учебных заведениях (факультетах) на территории стран СНГ в 1992 и прошедших подготовку в названных учебных заведениях после 1992 года и прошли годовалую интернатуру с получением звания провизора общего профиля.
На должность врача-стоматолога допускаются лица:
- Прошедшие подготовку в стоматологических учебных заведениях, соответствующих факультетах университета со сроком обучения не менее пяти лет и получили дипломы с присвоением квалификации врача-стоматолога, доктора медицины по стоматологии или иной степени и право самостоятельной лечебно-стоматологической практики;
- Прошедшие подготовку в медицинских стоматологических учебных заведениях (стоматологических факультетах) на территории стран СНГ в 1992 и прошедших подготовку в названных учебных заведениях после 1992 года и прошли одно-двухлетнюю интернатуру с получением специальности врача-специалиста по соответствующей специальности.
На должность врача гигиенического профиля допускаются лица, прошедшие подготовку на санитарно-гигиенических (медико-профилактических) факультетах высших медицинских учебных заведений на территории стран СНГ в 1992 и окончивших названы учебные заведения после 1992 года и прошли одно-двухлетнюю интернатуру с получением специальности врача-специалиста по соответствующей специальности.
3. На должность провизора-фармацевта допускаются:
- Лица, которые прошли подготовку в высшем фармацевтическом учебном заведении на территории стран СНГ до 1992 года, имеют стаж работы по специальности, или лица, которые позднее прошли трехмесячную последипломную подготовку и имеют право на самостоятельную деятельность;
- Лица, которые прошли подготовку в фармацевтических учебных заведениях со сроком обучения не менее двух лет и получили диплом с присвоением квалификации фармацевта, помощника провизора, помощника аптекаря или другого эквивалентного степени, а также лица, прошедшие подготовку в высшем фармацевтическом учебном заведении (факультете ) прошли подготовку в объеме их полных 4 курсов (8 семестров).
На должность зубного врача допускаются лица, прошедшие подготовку в одонтологических школах (колледжах, училищах) и соответствующих им средних специальных учебных заведениях со сроком обучения не менее трех лет и получили дипломы с присвоением специальности зубного врача или иной степени, а также лица, прошедших подготовку в высшем стоматологическом учебном заведении (факультете) прошли подготовку в объеме их полных 4 курсов (8 семестров).
На должность фельдшера допускаются лица, прошедшие подготовку в средних медицинских учебных заведениях со сроком обучения не менее трех лет и получили диплом с присвоением квалификации помощника врача, фельдшера или иной степени, а также лица, прошедшие подготовку в высшем учебном заведении прошли подготовку в объеме их полных 4 курсов (8 семестров).
На должность акушерки допускаются лица, прошедшие подготовку в специальных акушерских школах, акушерских (фельдшерско-акушерских) школах, отделениях общих средних медицинских учебных заведений со сроком обучения не менее 3 лет и получили диплом с присвоением квалификации акушерки или иной степени, а также лица , которые прошли подготовку в высших медицинских учебных заведениях прошли подготовку в объеме их полных 4 курсов (8 семестров).
На должность медицинской сестры допускаются лица, прошедшие подготовку в средних медицинских учебных заведениях, школах медицинских сестер со сроком обучения не менее 2 лет, а также лица, прошедшие подготовку в высших медицинских учебных заведениях прошли подготовку в объеме их полных 3 курсов (6 семестров).
На должность зубного техника допускаются лица, прошедшие подготовку в соответствующем медицинском учебном заведении, медицинской школе со сроком обучения не менее 2 лет.
На должность рентгенотехники допускаются лица, прошедшие подготовку в соответствующем медицинском учебном заведении со сроком обучения не менее 3 лет.
4. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подают на рассмотрение следующие документы:
- Заявление;
- Копию диплома об образовании, легализованного в соответствии с действующим законодательством;
- Справку о работе по специальности;
- Нотариально заверенные копии оригинала учебного плана с печатью учебного заведения, в котором учился заявитель, и его перевод на украинский язык, с перечнем дисциплин и указанием количества часов обучения по каждой дисциплине (для граждан, прошедших медицинскую или фармацевтическую подготовку в учебных заведениях иностранных государств, кроме стран СНГ).
5. Допуск осуществляется путем выдачи удостоверения установленной формы. Удостоверение не является документом о медицинском образовании, а только дает разрешение на право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью. Удостоверение действительно на всей территории Украины.
Для граждан, которые прошли медицинскую или фармацевтическую подготовку в учебных заведениях зарубежных стран, кроме стран СНГ, основанием для выдачи удостоверения является экспертное заключение комиссии, созданной при Центральном методическом кабинете высшего медицинского образования МЗ Украины, которая определяет соответствие выполнения учебного плана заявителя действующим государственным стандартам подготовки специалистов в высших медицинских учебных заведениях I - IV уровней аккредитации МОЗ Украины, при этом не менее 75% профессионально ориентированных дисциплин должны совпадать по перечню и объему учебных часов с действующими в Украине учебным планам. При выявлении расхождений выполнения учебного плана заявителя более чем на 25% государственным стандартам подготовки специалистов в высших медицинских учебных заведениях I - IV уровней аккредитации МОЗ Украины комиссия определяет необходимый дополнительный срок обучения заявителя в соответствующих учреждениях образования МЗ Украины за счет заявителя.
6. При перерыве в работе по специальности более 3 лет для лиц с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием на момент рассмотрения вопроса о выдаче удостоверения на право занятия медицинской и фармацевтической деятельностью выдача удостоверения производится после прохождения лицом стажировки и получения удостоверения врача-специалиста или провизора- специалиста.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ в МОЗ.
Директору Департамента работы с персоналом, образования и науки МОЗ Украины
ОСИЙЧУК Николаю Степановичу
от:,адрес, тел:;
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вашего разрешения на осуществление медицинской практики на территории Украины по специальности «НАЙТИ В ПЕРЕЧНЕ». Путем выдачи удостоверения (лицензии), которое действительно на всей территории Украины и предоставляет разрешение на право заниматься медицинской деятельностью.
приложения:
1) нотариально заверенное свидетельство о признанных в Украине иностранного документа об образовании Диплома., Выданный Министерством образования и науки Украины
2) нотариально заверенная копия с переводом документа об образовании (Диплома)
3) сертификат №13 от 30.10.2009р., По циклу «общая»
4) нотариально заверенная копия сертификата врача-специалиста после прохождения интернатуры.
5) нотариально заверенная копия с переводом паспорта
6) копия посвидки№33-, действительна до 16.07.2018р.
7) Копия доверенности на представление интересов заявителя в учреждениях Минздрава.
8) Копия идентификационного кода
9) Копия трудовой книжки заверенная отделом кадров, подтверждающий стаж работы по специальности;
Подпись, дата.

ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и сроки обучения в интернатуре выпускников медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, медицинских факультетов университетов.
Nп / п Специальности интернатуры, Продолжительность интернатуры.
1 Акушерство и гинекология * 3
2 Анестезиология и интенсивная терапия * 2
3 Внутренние болезни * 2
4 Детская хирургия 3
5 Общая гигиена 1
6 Общая практика-семейная медицина * 2
7 Эпидемиология 1
8 Инфекционные болезни 1,5
9 Лабораторная диагностика 1
10 Клиническая онкология * 1,5
11 Медицина неотложных состояний 1,5
12 Медицинская психология 1
13 Микробиология и вирусология 1
14 Неврология * 1,5
15 Нейрохирургия * 3
16 Ортопедия и травматология * 2
17 Отоларингология * 2
18 Офтальмология * 2
19 Патологическая анатомия * 1
20 Психиатрия * 1,5
21 Педиатрия * 2
22 Пульмонология и фтизиатрия * 1,5
23 Радиология * 1,5
24 Стоматология 2
25 Судебно-медицинская экспертиза 1,5
26 Урология * 2
27 Хирургия * 3
28 Общая фармация 1
29 Клиническая фармация 1
* Лекарственные специальности первичной специализации, которые признаются всеми странами Европейского Союза.

Признанием последипломного медицинского образования занимается отдел образования Министерства здравоохранения Украины, который находится по адресу: 01601, г. Киев, ул. Грушевского, 7.


Если у вас есть вопросызвоните нам прямо сейчас по телефону  +38(044) 227-39-95.

◄◄ Повернутись