Нострифікаційна експертиза диплома (атестата) - Послуги | Центр Сприяння Міжнародній Освіті


 

 Головна

 

 Про компанію

 

 Послуги

 

  Оформлення ідентифікаційного податкового номера платника податків

 

  Нострифікація

 

 Документи які не підлягають процедурі визнання (нострифікації) в Україні:

 

 Загальна інфомація о процедурі нострифікації в Україні

 

 Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання

 

 Нострифікаційна експертиза диплома (атестата)

 

  Отримання дозволу на медичну практику на території Україні

 

 Замовлення документів (довідок), що підтверджують освіту в Україні

 

 Апостиль на українські документи про освіту

 

 Документи необхідні для нострифікації:

 

  Поширені питання про нострифікацію

 

  Бюро перекладів

 

  Ціна перекладів та нотаріального засвідчення

 

  Нотаріальні послуги та консультації

 

  Консультації адвоката

 

  Ціни та терміни витребування документів

 

  Послуги посольств

 

  Дистанційне замовлення послуг
 

 

 Ціни

 

 Освіта за кордоном
 Українські освітні документи
 за кордоном

 

 Законодавство

 

 Контакти

 

 Мови перекладу

  Азербайджанська
  Англійська
  Арабська
  Білоруська
  Болгарська
  Вірменська
  В’єтнамська
  Грецька
  Грузинська
  Датська
  Іврит
  Іспанська
  Італійська
  Китайська
  Латиська
  Литовська

Нідерландська
  Німецька

Туркментська

 

 

Норвезька
Перська
Польська
Португальська
Румунська(Молдавська)
Сербська
Словацька
Словенська
Турецька
Угорська
Українська
Фламандська
Французька
Хорватська
Чеська
Шведська
Естонська
Японська

"Хороший радник краще будь-якого багатства". Сократ

Послуги — Нострифікаційна експертиза диплома (атестата)    Україна визнає дипломи та атестати вузів не тільки тих країн, з якими укладено міжнародні угоди. Зокрема конкретно визначена еквівалентність окремих категорій документів про освіту (Росія, Польща), але в більшості з них передбачений порівняльний аналіз, тобто регламентовані умови, подібні до зазначених в Національному критерії оцінки якості іноземних кваліфікацій, отриманих в різних регіонах світу, заснованих на положеннях Лісабонської конвенції про визнання, яке з урахуванням сучасних змін в системах освіти вступило в силу в нашій країні відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському регіоні». Наприклад спрощену процедуру обумовлено угодою з Російською Федерацією і рядом угод про взаємне визнання документів про середню освіту. МОН зацікавлене в тому, щоб в нашій країні було якомога більше компетентних фахівців з дійсно якісною освітою. Таким чином, міжнародні домовленості України - єдиний порятунок студентів яке гарантують беззастережне визнання їх документа про освіту по поверненню їх на батьківщину. Отримання Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту не скасовує необхідності дотримання загальних вимог до прийому в навчальні заклади та працевлаштування відповідно до вимог чинного законодавства. Іноземний абітурієнт при вступі на навчання в ВУЗ України повинен подати на протязі 1 року навчання нострифікований документ про попередню освіту, який підтверджує, що його атестат (свідоцтво, диплом) дає йому право на отримання наступної кваліфікації та визнаний на території України.
   З цією метою в структурі МОН існує відділ, яким забезпечується організація та проведення нострифікаційної експертизи. Відділом розглядаються документи про освіту, видані будь-якими ВУЗами. Цим відділом при проведенні нострифікаційної процедурі в супровідному листі для проведення порівняльного аналізу змісту навчальної програми (плану), за яким видано іноземний документ про освіту, викладається прохання до адміністрації ВУЗу створити комісію з фахівців, провести експертизу документів і до певного терміну надіслати висновки. Нострифікаційної експертиза здійснюється експертами (не більше трьох осіб) зі складу працівників органів управління освіти, акредитованих (атестованих) навчальних закладів, наукових установ чи організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, знайомі з рівнем викладання в різних вузах, володіють необхідними знаннями та навичками і, де вже багато років готують фахівців за відповідною спеціальністю (наприклад, диплом медика - до Національного медичного університету ім. Богомольця, юриста - до Харківської юридичної академії Ярослава Мудрого і т.п.). Незалежно від результату, експертиза платна. Оплата праці експерта здійснюється за ставками погодинної оплати праці професора по проведення навчальних занять зі студентами вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації з розрахунку трьох годин по проведення однієї експертизи.

 

Нострифікаційна експертиза:
а) встановлює відповідність поданих іноземних документів про освіту документам, еквівалентність яких визначена міжнародними договорами України, і визначаються (при необхідності) найбільш наближені за змістом освіти напрям або спеціальність, за якими може бути визнаний в Україні іноземний документ про освіту;
б) визначається рівноцінність прав, що надаються власнику іноземного документа про освіту, правам, що надаються відповідним українським документом про освіту;
в) проводиться порівняльний аналіз змісту навчальної програми (плану), за якою видано іноземний документ про освіту, зі змістом навчальних програм (планів), за якими видаються документи державного зразка про освіту в Україні;
г) визначаються відповідний напрям (спеціальність), освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, за якими можливе визнання в Україні іноземного документа про освіту;
д) визначається кількість навчальних дисциплін, відсутність яких у змісті іноземної освіти унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування заявника за фахом в Україні;
е) визначаються додаткові умови заявнику (додаткове навчання, тести на компетентність тощо), виконання яких дозволить компенсувати відсутність указаних вище дисциплін та визнати іноземний документ про освіту в майбутньому.

За результатами експертизи складається висновок експертів яке передається до Міністерства освіти і науки України, де на підставі поданих документів приймається одне з таких рішень:
а) про визнання іноземного документа про освіту, якщо визначено відповідний зміст освіти, установлена рівноцінність прав, що надаються власникам іноземного та українського документів про освіту або міжнародним договором встановлено відповідність (еквівалентність) іноземного документа про освіту документу про освіту України. На підставі рішення про визнання видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.
б) про умовне визнання іноземного документа про освіту, якщо визначено відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційні рівні, напрям, спеціальність, установлена рівноцінність прав, що надаються власникам іноземного та українського документів про освіту, але у змісті іноземної освіти відсутні навчальні дисциплін
и (при обсязі відмінностей до 810 академічних годин або 22,5 кредитів ECTS фахово необхідних дисциплін), які унеможливлюють продовження освіти чи працевлаштування за фахом заявника в Україні і без компенсації яких визнання кваліфікації власника документів про освіту неможливе. Це означає, що якщо експерти, вивчивши документи, дійшли висновку, що даний випускник не прослухав певних важливих дисциплін або прослухав, але не в належному обсязі, а тому рівень його освіти не відповідає українському освітньому рівню, на який він претендує, і освітньо- кваліфікаційний рівень не може бути підтверджений через відсутність у змісті навчальних програм необхідних навчальних дисциплін за спеціальністю. В такому випадку власник документів про освіту має здати тестування (іспити) за вказаними експертами дисциплінами. Він самостійно вибирає вищий навчальний заклад для проходження тестування, або йому пропонується перелік вузів, де можливо це зробити, потім до МОН приймається заява з обраним ВУЗом, потім МОН просить відповідний ВУЗ забезпечити всі умови для додаткового навчання. Зміст і складність таких рекомендацій визначається залежно від того, з якою метою здійснюється визнання іноземної кваліфікації.Зазначені результати оформлюються навчальним закладом в установленому законодавством порядку і надаються власнику, а їх копія, засвідчена в установленому законодавством порядку, надсилаються офіційним листом на адресу МОН України. Терміни процедури визнання документів в такому випадку подовжуються до отримання позитивних результатів тестування.
в) про відмову у визнанні іноземного документа про освіту, якщо зміст та рівень освіти, за якою видано іноземний документ, недостатні для встановлення відповідності, або
у разі коли визнання зазначеного в документі про освіту освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня неможливе через суттєві відмінності за змістом та (або) обсягом у навчальних програмах (більше 810 академічних годин або 22,5 кредитів ECTS фахово необхідних дисциплін), тобто повідомляєтся власник про неможливість визнання кваліфікації за документом про освіту (із зазначенням переліку дисциплін, відсутність яких унеможливлює визнання) з наданням пропозиції щодо освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, який може бути визнано. У разі встановлення недостовірності інформації, зазначеної у поданих іноземних документах про освіту, прийняття рішення про визнання цих документів унеможливлюється і відомості передаються до правоохоронних органів.
 


Якщо у вас є питання - телефонуйте нам прямо зараз за телефоном +38 (044) 227-39-95.

◄◄ Повернутись