Отримання дозволу на медичну практику на території Україні - Послуги | Центр Сприяння Міжнародній Освіті


 

 Головна

 

 Про компанію

 

 Послуги

 

  Оформлення ідентифікаційного податкового номера платника податків

 

  Нострифікація

 

 Документи які не підлягають процедурі визнання (нострифікації) в Україні:

 

 Загальна інфомація о процедурі нострифікації в Україні

 

 Процедура визнання документів про наукові ступені і вчені звання

 

 Нострифікаційна експертиза диплома (атестата)

 

  Отримання дозволу на медичну практику на території Україні

 

 Замовлення документів (довідок), що підтверджують освіту в Україні

 

 Апостиль на українські документи про освіту

 

 Документи необхідні для нострифікації:

 

  Поширені питання про нострифікацію

 

  Бюро перекладів

 

  Ціна перекладів та нотаріального засвідчення

 

  Нотаріальні послуги та консультації

 

  Консультації адвоката

 

  Ціни та терміни витребування документів

 

  Послуги посольств

 

  Дистанційне замовлення послуг
 

 

 Ціни

 

 Освіта за кордоном
 Українські освітні документи
 за кордоном

 

 Законодавство

 

 Контакти

 

 Мови перекладу

  Азербайджанська
  Англійська
  Арабська
  Білоруська
  Болгарська
  Вірменська
  В’єтнамська
  Грецька
  Грузинська
  Датська
  Іврит
  Іспанська
  Італійська
  Китайська
  Латиська
  Литовська

Нідерландська
  Німецька

Туркментська

 

 

Норвезька
Перська
Польська
Португальська
Румунська(Молдавська)
Сербська
Словацька
Словенська
Турецька
Угорська
Українська
Фламандська
Французька
Хорватська
Чеська
Шведська
Естонська
Японська

"Хороший радник краще будь-якого багатства". Сократ

Послуги — Отримання дозволу на медичну практику на території Україні   Після отримання свідоцтва про визнання Вашого медичного диплома наша компанія надасть необхідну допомогу в отриманні дозволу на медичну практику в Україні, і підготує повний пакет документів для супроводу в Міністерстві охорони здоров'я, згідно:
ПОРЯДКУ  ДОПУСКУ ДО МЕДИЧНОЇ І ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЙШЛИ МЕДИЧНУ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНУ ПІДГОТОВКУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН
1. Громадяни України, які пройшли підготовку в медичних або фармацевтичних навчальних закладах за кордоном, можуть бути допущені до медичної та фармацевтичної діяльності в Україні:
— лікарі та провізори — з дозволу Міністерства охорони здоров’я України, середні медичні та фармацевтичні працівники — з дозволу Управлінь охорони здоров’я обласних (міських) Рад народних депутатів, якщо вони пройшли підготовку в навчальних закладах, офіційно визнаних урядом відповідної країни як медичні чи фармацевтичні заклади.
2. На посаду лікаря (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія») можуть бути допущені:
— особи, які пройшли підготовку в медичних навчальних закладах зі строком навчання не менше як шість років, отримали диплом з присвоєнням кваліфікації лікаря, доктора медицини або іншого ступеня на право самостійної медичної практики;
— особи, які пройшли підготовку на лікувальних та педіатричних факультетах вищих медичних навчальних закладів країн СНД та пройшли інтернатуру до 1992 року чи мають стаж роботи за спеціальністю, або особи, які пізніше пройшли дво-трирічну післядипломну підготовку і мають право на самостійну медичну діяльність.
На посаду провізорів допускаються:
— особи, які пройшли підготовку у вищих навчальних закладах фармацевтичного профілю за межами СНД з терміном навчання не менше як 4,5 роки з присвоєнням кваліфікації провізора, доктора або магістра фармації, або іншого еквівалентного ступеня і правом зайняття самостійною провізорською практикою;
— особи, які пройшли підготовку у вищих фармацевтичних навчальних закладах (факультетах) на території країн СНД до 1992 року та які пройшли підготовку у названих навчальних закладах після 1992 року і пройшли однорічну інтернатуру з отриманням звання провізора загального профілю.
На посаду лікаря-стоматолога допускаються особи:
— які пройшли підготовку у стоматологічних навчальних закладах, відповідних факультетах університету зі строком навчання не менше як п’ять років та отримали дипломи з присвоєнням кваліфікації лікаря-стоматолога, доктора медицини по стоматології чи іншого ступеня та право самостійної лікувально-стоматологічної практики;
— які пройшли підготовку у вищих медичних стоматологічних навчальних закладах (стоматологічних факультетах) на території країн СНД до 1992 року та які пройшли підготовку у названих навчальних закладах після 1992 року і пройшли одно-дворічну інтернатуру з отриманням фаху лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності.
На посаду лікаря гігієнічного профілю допускаються особи, які пройшли підготовку на санітарно-гігієнічних (медико-профілактичних) факультетах вищих медичних навчальних закладів на території країн СНД до 1992 року та які закінчили названі навчальні заклади після 1992 року і пройшли одно-дворічну інтернатуру з отриманням фаху лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності.
3. На посаду провізора-фармацевта допускаються:
— особи, які пройшли підготовку у вищому фармацевтичному навчальному закладі на території країн СНД до 1992 року, чи мають стаж роботи за спеціальністю, або особи, які пізніше пройшли тримісячну післядипломну підготовку і мають право на самостійну діяльність;
— особи, які пройшли підготовку у фармацевтичних навчальних закладах з терміном навчання не менше як два роки та одержали диплом з присвоєнням кваліфікації фармацевта, помічника провізора, помічника аптекаря або іншого еквівалентного ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому фармацевтичному навчальному закладі (факультеті) чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).
На посаду зубного лікаря допускаються особи, які пройшли підготовку в одонтологічних школах (коледжах, училищах) та відповідних до них середніх спеціальних навчальних закладах зі строком навчання не менше як три роки та отримали дипломи з присвоєнням фаху зубного лікаря або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому медичному стоматологічному навчальному закладі (факультеті) чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).
На посаду фельдшера допускаються особи, які пройшли підготовку в середніх медичних навчальних закладах зі строком навчання не менше як три роки та отримали диплом з присвоєнням кваліфікації помічника лікаря, фельдшера або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому медичному навчальному закладі чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).
На посаду акушерки допускаються особи, які пройшли підготовку в спеціальних акушерських школах, акушерських (фельдшерсько-акушерських) школах, відділеннях загальних середніх медичних навчальних закладів зі строком навчання не менше як 3 роки та отримали диплом з присвоєнням кваліфікації акушерки або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищих медичних навчальних закладах чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів).
На посаду медичної сестри допускаються особи, які пройшли підготовку в середніх медичних навчальних закладах, школах медичних сестер зі строком навчання не менше як 2 роки, а також особи, які пройшли підготовку у вищих медичних навчальних закладах чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 3 курсів (6 семестрів).
На посаду зубного техніка допускаються особи, які пройшли підготовку у відповідному медичному навчальному закладі, медичній школі зі строком навчання не менше як 2 роки.
На посаду рентгенотехніка допускаються особи, які пройшли підготовку у відповідному медичному навчальному закладі зі строком навчання не менше як 3 роки.
4. Громадяни, зазначені в пункті 1 цього Порядку, подають на розгляд такі документи:
— заяву;
— копію диплома про освіту, легалізованого згідно з чинним законодавством;
— довідку про роботу за фахом;
— нотаріально завірені копії оригіналу навчального плану з печаткою закладу освіти, у якому навчався заявник, та його переклад українською мовою, з переліком дисциплін та зазначенням кількості годин навчання за кожною дисципліною (для громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, крім країн СНД).
5. Допуск здійснюється шляхом видачі посвідчення встановленої форми . Посвідчення не є документом про медичну освіту, а тільки надає дозвіл на право займатися медичною або фармацевтичною діяльністю. Посвідчення дійсне на всій території України.
Для громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, крім країн СНД, підставою для видачі посвідчення є експертний висновок комісії, створеної при Центральному методичному кабінеті з вищої медичної освіти МОЗ України, яка визначає відповідність виконання навчального плану заявника діючим державним стандартам підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I — IV рівнів акредитації МОЗ України, при цьому не менше ніж 75% професійно орієнтованих дисциплін повинні збігатися за переліком і обсягом навчальних годин з діючими в Україні навчальними планами. При виявленні розбіжностей виконання навчального плану заявника більше ніж на 25% з державними стандартами підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I — IV рівнів акредитації МОЗ України комісія визначає необхідний додатковий термін навчання заявника у відповідних закладах освіти МОЗ України за рахунок заявника.
6. При перерві в роботі за фахом більше 3 років для осіб з вищою медичною (фармацевтичною) освітою на момент розгляду питання про видачу посвідчення на право зайняття медичною та фармацевтичною діяльністю видача посвідчення провадиться після проходження особою стажування і отримання посвідчення лікаря-спеціаліста чи провізора-спеціаліста.
ЗРАЗОК ЗАЯВИ до МОЗ    

Директору Департаменту   роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України  Осійчуку Миколі Степановичу,від:   адреса, тел:
З А Я В А
     Прошу Вашого дозволу на здійснення медичної практики на території   Україні за спеціальністю *«ЗНАЙТИ В ПЕРЕЛІКУ».  Шляхом видачі посвідчення(ліцензії),  яке дійсне на всій території України і надає дозвіл на право займатися медичною діяльністю.
Додатки:
1)нотаріально завірене Свідоцтво про визнаня  в Україні іноземного документа про освіту Диплома, виданий Міністерством освіти і науки України
2) нотаріально завірена копія з перекладом документа про освіту, та його додатку.
3) сертифікат №13 от 30.10.2009р., по циклу «загальна »                      4)нотаріально завірена копія сертифіката лікаря-спеціаліста після проходження інтернатури.
5) нотаріально завірена копія з перекладом паспорта
6)копія посвідки№33-, дійсна до 16.07.2018р.
7)Копія довіреності на представництво інтересів заявника в установах МОЗ.               8)Копія ідентифікаційного кода
9) Копія трудової книжки завірена відділом кадрів, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю;
  Підпис,дата.

*ПЕРЕЛІК
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

Nз/п    Спеціальності інтернатури,    Тривалість інтернатури.    
1    Акушерство та гінекологія *    3
2    Анестезіологія та інтенсивна терапія *    2
3    Внутрішні хвороби *    2
4    Дитяча хірургія    3
5    Загальна гігієна    1
6    Загальна практика-сімейна медицина *    2
7    Епідеміологія    1
8    Інфекційні хвороби    1,5
9    Лабораторна діагностика    1
10    Клінічна онкологія *    1,5
11    Медицина невідкладних станів    1,5
12    Медична психологія    1
13    Мікробіологія та вірусологія    1
14    Неврологія *    1,5
15    Нейрохірургія *    3
16    Ортопедія і травматологія *    2
17    Отоларингологія *    2
18    Офтальмологія *    2
19    Патологічна анатомія *    1
20    Психіатрія *    1,5
21    Педіатрія *    2
22    Пульмонологія та фтизіатрія *    1,5
23    Радіологія *    1,5
24    Стоматологія    2
25    Судово-медична експертиза    1,5
26    Урологія *    2
27    Хірургія *    3
28    Загальна фармація    1
29    Клінічна фармація    1
* Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які визнаються усіма країнами Європейського Союзу.


Визнанням післядипломної медичної освіти займається відділ освіти Міністерства охорони здоров'я України, який знаходиться за адресою: 01601, г. Киев, ул. Грушевського, 7
 

◄◄ Повернутись